ดูหนังกับไลน์กลุ่ม

คงมีคนยอมรับกันหลายคนว่าได้เข้าร่วมกับไลน์กลุ่มหลายต่อหลายกลุ่ม บางคนมีกว่าสิบกลุ่มด้วยซ้ำ ข้าพเจ้าก็เหมือนกันได้เข้าร่วมกับกลุ่มไลน์หลายกลุ่มนัก ทั้งกลุ่มเพื่อนนักเรียน กลุ่มที่ทำงาน กลุ่มญาติพี่น้องและกลุ่มย่อยอีกหลายกลุ่ม แต่กลุ่มที่มีกิจกรรมกลุ่มมากและบ่อยก็คือ…กลุ่มที่ทำงาน เนื่องจากแต่ละคนที่อยู่กลุ่มนี้ล้วนมีความสามารถหลากหลายด้าน ล่าสุดคนในกลุ่มก็แนะนำให้สมาชิกกลุ่มดูหนังออนไลน์ด้วยกัน ใช่ละ ฟังไม่ผิดหรอก ดูหนังด้วยกันในไลน์กลุ่ม สมาชิกคนนั้นบอกว่า สามารถทำได้และทุกคนก็สามารถบอกว่าอยากจะดูหนังอะไรบ้าง แอดมินกลุ่มจะจัดให้ตามคำบอก ข้าพเจ้าเห็นว่า มันก็ไม่เลวนัก น่าจะทำให้หลายๆ คนเพลิดเพลินได้ด้วยเมื่อทุกอย่างพร้อม ค่ำวันหนึ่งแอดมินกลุ่มก็เปิดการดูหนัง ซึ่งมันเหมือนกันการประชุมกลุ่ม เพียงแต่ครั้งนี้ มันคือการดูหนังร่วมกันของกลุ่ม ข้าพเจ้าก็ร่วมด้วย แรกๆ ก็ได้อารมณ์แปลกๆ พอดูไป มันก็เหมือนเรานั่งดูหนังปกติสนุกดี ครั้งแรกผ่านไปด้วยดี ครั้งที่สองครั้งที่สามก็เป็นไปโดยดีเช่นกัน ดังนั้นแอดมินกลุ่มจึงเสนอให้จัดกิจกรรมนี้เดือนละหน เพื่อเป็นการไม่มากจนเกินไป สมาชิกทุกคนเห็นด้วย หลังจากนั้น ข้าพเจ้าก็เห็นว่า มันน่าจะนำไปใช้กักลุ่มอื่นได้ด้วย ข้าพเจ้าจึงเสนอไปที่แอดมิน
ของกลุ่มเพื่อนนักเรียนพร้อมกับบอกเล่าเรื่องดูหนังของกลุ่มที่ทำงาน ซึ่งข้าพเจ้าได้ร่วมด้วย ดูท่าแอดมินจะสนใจไม่น้อย ข้าพเจ้าจึงได้บอกที่มาที่ไปในการดูหนัง พอเรียบร้อยแอดมินก็แจ้งแก่สมาชิกกลุ่ม ซึ่งมีคนสนใจมากทีเดียว จากนั้นแอดมินก็จัดให้มีการดูหนังในไลน์กลุ่ม ในวันเสาร์สุดท้ายของเดือน โดยข้าพเจ้าได้ร่วมด้วย เพราะเป็นการจัดไม่ตรงกับไลน์กลุ่มที่ทำงาน ซึ่งจะจัดในวันศุกร์ต้นเดือน หลังจากนั้นข้าพเจ้าก็ลองเสนอไปในไลน์กลุ่มของญาติพี่น้อง เพื่อญาติๆ จะได้ผ่อนคลายด้วยกัน ในกลุ่มนี้ไม่ได้มีการกำหนดตายตัวว่าจะจัดในวันไหนของเดือน แต่ญาติผู้พี่ของฉันเสนอว่าให้จัดดูหนังเมื่อทุกคนพร้อม โดยก่อนจะดูสักสามวันให้มีการบอกกล่าวและดูว่าทุกคนพร้อมหรือไม่ ถ้าพร้อมก็จะได้ดูด้วยกัน ซึ่งทุกคนสามารถแจ้งเรื่องที่อยากจะดูได้ แล้วญาติผู้พี่จะใช้วิธีจับฉลากเลือกเรื่องที่จะดู ข้าพเจ้าเห็นด้วยมากๆ แบบนี้ก็ดีไม่ต้องเจาะจง แต่เน้นที่สมาชิกว่างตรงกัน ข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมดูหนังกับสามไลน์กลุ่มเพียงเท่านั้น ไม่ได้บอกต่อไปยังกลุ่มย่อยอื่นๆ ด้วยกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มมีจำนวนสมาชิกไม่มากนักและไม่ค่อยจะสนิทกันนัก
ตั้งแต่ได้ดูหนังออนไลน์กับไลน์กลุ่ม ทั้งข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มก็ดูมีความสัมพันธ์แน่นหนามากขึ้น เพราะทุกเดือนและทุกเวลาที่เหมาะสม พวกเรามีกิจกรรมได้ทำร่วมกัน มันเหมือนเป็นสัญญาระหว่างเรา ดีจริงๆ เลย อะไรที่มีจุดยืนนั้น ดีและเห็นชัดเสมอ ไม่ไร้แก่น ข้าพเจ้าเองจะให้ความร่วมมือกับทุกกิจกรรมของกลุ่ม บางครั้งบางเวลามันทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่า ข้าพเจ้าไม่เคยโดดเดี่ยวเลย ข้าพเจ้ามีกลุ่มญาติ กลุ่มเพื่อนเรียน กลุ่มเพื่อนทำงาน ที่มักจะมีอะไรดีๆ มาบอกกันเสมอและจะเป็นแบบนี้เรื่อยไป